Eindhovense fysiotherapeuten lanceren andullatietherapie

Max Go en zijn compagnon Paul Schulting runnen samen een drukke fysiotherapeutische praktijk met afdelingen op de Muzenlaan en het Cassandraplein. Sinds kort beschikken ze over een HHP-andullatiematras. We vroegen aan Max hoe het allemaal tot stand kwam.

Ondernemers

Max Go (57) oefent al 32 jaar het beroep van fysiotherapeut uit en is bovendien een gecertificeerd acupuncturist. Na zijn reguliere opleiding in de fysiotherapie werkte hij eerst een jaar in loondienst, maar dan nam hij, samen met zijn partner Paul Schulting, de fysiopraktijk over, gelegen in de Eindhovense Muzenlaan. Ze bouwden die uit tot een bloeiend centrum en enkele jaren geleden werd daar nog eens een tweede praktijk, ‘Cassandraplein’, aan toegevoegd. Het vijfkoppige team biedt een rist specialisaties aan, gaande van sportfysiotherapie, lymfedrainage, bekkenbodemtherapie, etc. tot osteopathie. Maar eigenlijk zijn ze allemaal stuk voor stuk allround therapeuten.

Acupunctuur

Hoewel hij in de eerste plaats fysiotherapeut is, biedt Max ook acupunctuur aan. Hij volgde hiervoor de nodige opleidingen en schoolt zich nog jaarlijks bij. Bij acupunctuur wordt vertrokken van lichaamsenergieën die terug in balans gebracht worden via het inbrengen van dunne naalden. Het principe luidt dat, als je disbalans terug in orde brengt, klachten automatisch gaan verdwijnen. Max merkt dat daar waar de mogelijkheden van de fysiotherapeut ophouden hij als acupuncturist altijd nog een ietsje meer kan bewerkstelligen. Alternatieve geneeswijzen, en dus ook acupunctuur, zitten tegenwoordig ook in Nederland in de lift.

Levensvervulling

Max beschouwt zich als een ‘ouwe rot in het vak’, wat echter niet wegneemt dat hij nog steeds veel vreugde puurt uit zijn dagelijkse arbeid. Hij zegt: “Na 32 jaar ben je heel persoonlijk betrokken bij al je patiënten en dat maakt de behandeling toch wel tot een leuk gebeuren. Het grootste plezier zit hem echter in het feit dat je mensen terug op de been helpt of zelfstandig kan houden. Iedereen veroudert, maar mits goede zorgen kan je heel lang zelfstandig blijven. Hieraan meehelpen is voorwaar een mooie taak !

Actief sporter

Als fysio-expert moet je Max natuurlijk niet overtuigen van de noodzaak te bewegen. Hijzelf bezoekt driemaal per week de sportschool waar hij vooral cardiovasculaire oefeningen doet. Hij is bovendien een fervent korfbalspeler en -coach. Ook al zijn patiënten drukt hij steevast op het hart regelmatig te bewegen. Zelfs al ben je moe op het eind van de dag, doe aan sport voor je conditie en je stabiliteit !

Het Gezonde Net

Onlangs werd Max door Het Gezonde Net uitgenodigd om deel te nemen aan een ontmoeting rond het thema ‘Nieuwe bronnen in de fysiotherapie’. Hier hoorde Max voor het eerst over andullatietherapie. De deelnemers werden aangespoord om contact op te nemen met de firma HHP voor meer informatie.

Demonstratie

HHP stuurde terstond een demoploeg om de matras te presenteren. Er werd ook mogelijkheid geboden om een weekend te organiseren in de praktijk waarbij patiënten of geïnteresseerden de therapie kunnen uitproberen. Daar HHP de organisatie bijna volledig voor zijn rekening neemt, wilden Max en zijn compagnon het best even proberen. Ze kregen ook een matras ter beschikking gesteld in de praktijk zodat de therapie alvast kan worden uitgetest.

Eerste bevindingen

Inmiddels heeft Max de matras een week in zijn bezit en liet hij een zestal mensen de matras uittesten. Het ging meestal om ouderen met chronische rugklachten. De andullatiesessie duurde telkens een kwartier tot een halfuur. Alle patiënten waren unaniem dat het een heel aangename, prettige ervaring was. De meesten zeiden zelfs dat hoe intenser de trillingen waren, hoe liever ze het hadden. Max zelf moet nog in detail uitdokteren wat de technische mogelijkheden van de matras zijn. Er zijn twintig verschillende andullatieprogramma’s en zeven trillingsintensiteiten beschikbaar. Tot op heden beperkte Max zich tot programma nr. 13 (revalidatie na sportinspanning). Bovendien is andullatie per definitie een therapie die regelmatig (zeg maar dagelijks) moet toegepast worden om vruchten af te werpen.

Toekomst

Hoewel de laatste jaren de trend binnen de Nederlandse fysiotherapie opnieuw in de richting van beweging (‘Bewegen is leven’) gaat ten nadele van de zgn. ‘hands on’-behandelingen, weet Max dat het merendeel van de patiënten eigenlijk best te vinden is voor een ‘ligtherapie’. Vanuit de oosterse geneeskunde en de acupunctuur is hij ervan overtuigd dat trilling en warmte heel krachtige therapeutische tools kunnen zijn. Hij omschrijft het als volgt: “Er wordt een soort totaalprikkel gegeven waardoor de energieën beter gaan stromen en de circulatie op gang gebracht wordt”. Het wordt nu afwachten of andullatie even goed aanslaat in Nederland als in België. Max vindt het alvast een uitstekend initiatief dat er in de toekomst her en der andullatieweekends zullen georganiseerd worden in diverse praktijken. Hoe dan ook, één ding is zeker: hoe meer volk er bij de fysiotherapeut over de vloer komt, hoe beter…

Home health products

Nieuwe Ginnekenstraat 9, 4811 NM Breda
+31 (0)76-5329050
service@hhp-professional.com