FysioVoorne ook in de Slinger Rotterdam

Fysio Voorne nu ook in de Slinger !

Joost Magermans is eigenaar en manager van drie bloeiende fysiotherapiepraktijken op het Zuid-Hollandse Eiland Voorne-Putten. Zelf woonachtig in Ridderkerk rijdt hij dagelijks via de A15 langs Rotterdam naar zijn werkplekken op Voorne. Onlangs werd hij gevraagd door een ondernemer uit Rotterdam-Zuid of hij interesse zou hebben om zich daar te gaan vestigen. Na een aantal gesprekken werd duidelijk dat het vernieuwende concept van de Slinger perfect past in de visie van Joost.

De Slinger

Meerdere ondernemers hebben zich inmiddels gevestigd in de Slinger. De verbinding van deze ondernemers wordt oa gevormd door de Stichting Mobiliteit Randstad (SMR) die zich gaat inzetten voor de inwoners en ondernemers van Rotterdam-Zuid en omstreken. De participatie maatschappij is geboren en bedrijven worden gestimuleerd meer maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Het gaat erom dat we verantwoord en duurzaam omgaan met de drie P's (People, Planet en Profit) in onze ondernemingen. Inmiddels wordt er al veel gedaan aan de Planet door allerlei milieumaatregelen zoals LED-verlichting en elektrisch rijden. Bij Profit moet u denken aan bijvoorbeeld Fairtrade-producten die steeds meer in de supermarkt verschijnen. Op het terrein van People gaat het om verantwoorde en duurzame inzet van mensen met een sociale, fysieke of psychische beperking en die goed inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. De bal ligt nu bij de ondernemers om hier aandacht aan te besteden. Lukt dit niet dan grijpt de overheid in en wordt een quotum opgelegd door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Laten we daarom vooral zelf laten zien hoe dit georganiseerd kan worden. De Stichting Mobiliteit Randstad verstrekt MVO-people Erkenning aan bedrijven die zelf vinden dat ze aan de uitgangspunten voldoen. Als dat zo is krijgt u van ons een gevelbordje en een brief waarin deze erkenning (keurmerk) wordt bevestigd. U krijgt een vermelding op de website, netwerkbijeenkomsten, kans op kwartaalprijzen en de jaarlijkse MVO-People Award en bij (openbare) aanbestedingen kunt u aantonen dat u actief bent op het terrein van mens en werk.

De Slinger biedt een compleet aanbod op het gebied van werk, gezond leven, bewegen en ontmoeting. De Slinger brengt je in beweging!

Bewegen

Fysio Voorne gaat in en buiten de Slinger bewegen aanbieden in de ruimste zin van het woord. U kunt denken aan bijvoorbeeld weerbaarheidstraining, medisch fitness, fietslessen, running therapie, bewegen voor mensen met een handicap of belemmering, fysiotherapie, manuele therapie, oncofit en natuurlijk andullatie therapie. Deze laatste therapie wordt nu al sinds bijna een jaar bij Fysio Voorne gegeven met verrassende resultaten. De grootste groep mensen die wij tot nu toe hiervoor zien zijn mensen met een chronische aandoening of ziekte. De combinatie van bewegen en andullatie therapie wordt steeds meer onderzocht en door zeer recente publicaties ook wetenschappelijk onderbouwd.

Samen Beter

Doordat er meerdere disciplines gevestigd zijn binnen de Slinger en er kennis en kunde aanwezig is omtrend gezondheidsklachten en mensen weer aan het werk helpen via scholing en coaching en via het weer opbouwen van sociale kontacten en het opbouwen van conditie krijgt de Slinger een speciale plaats binnen Rotterdam Zuid. Door en met bewoners een gezondere levensstijl nastreven waardoor er een beter leefklimaat ontstaat en de kwaliteit van leven omhoog gaat. Voeding en bewegen spelen hierin dan ook een centrale rol.

Andullatie

Joost en zijn team werken nu bijna een jaar met de andumatic naar volledige tevredenheid. Als mensen niet goed kunnen bewegen door chronische pijn of subacute pijn dan wordt er binnen het palet dat Fysio Voorne aan behandelmogelijkheden heeft steeds vaker gekozen voor andullatie therapie in combinatie met bewegen. Doordat de spieren beter kunnen ontspannen en er minder pijn is kunnen mensen weer makkelijker en vrijer bewegen. Uiteraard vergt een andumatic een kleine investering, maar uiteindelijk verkrijg je een uitstekend resultaat. Vaak is het ook zo dat de patient via Fysio Voorne kennismaakt met het systeem en dan gauw overgaat tot persoonlijke aanschaf.

 

Home health products

Nieuwe Ginnekenstraat 9, 4811 NM Breda
+31 (0)76-5329050
service@hhp-professional.com