Fysiotherapie Mill

Andullatietherapie bij Fysiotherapie Mill

De praktijk voor Fysiotherapie Mill is een praktijk waar in teamverband collegiaal gewerkt wordt aan een kwalitatieve, toekomstgerichte fysiotherapie. De kwaliteit staat voor de bekwaamheden van de aanwezige fysiotherapeuten, maar ook voor de kwaliteit van leven voor de cliënten. Aan het roer van de praktijk staat Marcel Peters. Met een team van 8 fysiotherapeuten werken ze hier met vele specialisaties, zodat elke cliënt de meest gerichte, doelmatige begeleiding ontvangt. In december 2013 organiseerde Marcel al eerder pijnverlichtingsdagen in zijn praktijk. Wegens het succes van afgelopen keer wil hij wederom Andullatietherapie introduceren. Wilt u weten of Andullatie ook wat voor u is? Kom dan naar Fysiotherapie Mill.

Over Marcel Peters...

Marcel Peters is in 1983 afgestudeerd als fysiotherapeut. Na zijn opleiding is hij in loondienst gekomen bij Jos Althuizen, praktijkhouder van Fysiotherapie Mill. In oktober 1994 heeft Marcel de praktijk overgenomen. Naast praktijkhouder is hij algemeen fysiotherapeut, Psychosomatisch therapeut en Acupuncturist. Marcel: "Aangezien ik de waarde van beide beroepen zie en kan inzetten heb ik deze al die tijd naast elkaar gebruikt, waarbij mijn “gereedschapskist” met behandelmogelijkheden gaande weg de jaren steeds aangevuld werd. Ik prijs mezelf nu gelukkig dat ik met meerdere brillen kan kijken in zowel het reguliere als het alternatieve gezondheidszorg gebied. Ik bemerk dat ik niet iedereen van zijn klachten af kan helpen maar door mijn benadering wel de indruk heb dat ik iedereen een beetje “beter kan maken".

De Praktijk

De ruim ingerichte praktijk is gezeteld in een voormalige huishoudschool, naast een artsenpraktijk. In de volksmond wordt dit centrum ook wel 'Medisch Centrum West' genoemd, daar de praktijk tussen de kern van Mill en 'Mill-West' gelegen is. In onze praktijk behandelen we mensen op verwijzing van de huisartsenpraktijken en omgeving en op verwijzing van specialisten van o.m. Via Sana in Mill, Bernhove te Uden, het Maasziekenhuis te Boxmeer, het UMC Radboud) het CWZ (Canisius Wilhelmina Ziekenhuis) en St. Maartenskliniek (revalidatiecentrum), te Nijmegen. De verwijzingen omvatten het gehele klachtenspectrum, dat voor fysiotherapie in de eerste lijn in aanmerking komt. Naast de nauwe samenwerking van ons team fysiotherapeuten met de medici is er ook ruimte voor therapiewijzen die (op dit moment nog) als alternatief beschouwd worden. Door vanuit onze deskundigheid op verantwoorde wijze hiermee om te gaan bieden we ook een "brugfunctie" aan tussen reguliere en alternatieve, complementaire zorg, waarbij kwaliteit van zorg centraal blijft staan. Dit geeft volgens ons een optimale impuls om "kwaliteit van leven" te herstellen bij mensen die dit missen. Hiervoor staan wij met zijn allen in de Fysiotherapie Mill.

5 sterren praktijk

Fysiotherapie Mill heeft de laatste jaren nog meer geïnvesteerd in kwaliteitszorg. dat betekend dat u als patiënt of als verwijzer kunt rekenen op goede, transparante, toekomstgerichte zorg, waarbij aan alle aspecten hiervan aandacht is besteed.

Deze zorg wordt door onafhankelijke instituten als KIWA en HCA periodiek gecontroleerd. Zodoende waarborgen we ook dat deze zorgkwaliteit hoog blijft. Een toenemend aantal zorgverzekeraars waarderen dit en plaatsen dit hoog in hun vaandel. Vandaar dat we van hen het predicaat pluspraktijk, topzorgpraktijk of 5 sterren praktijk krijgen. Dit is ook duidelijk zichtbaar op de websites van de zorgverzekeraars.

Team

Binnen ons team van algemeen fysiotherapeuten hebben wij ook veel specialisaties in huis zoals: Lymfe oedeem fysiotherapie, Bekkenbodemtherapie, Geriatrie, Kinderfysiotherapie, Psychosomatische fysiotherapie, Oncologische fysiotherapie,

Sinds kort hebben wij ook Echografie zodat wij in u lichaam kunnen kijken.

Ervaring met Andullatietherapie

"Als 5-sterren praktijk zijn wij continu bezig met innovatie. Hier past de andullatie therapie ook in. Het andulldatie toestel staat nu sinds geruime tijd in de praktijk. Inmiddels hebben er al veel patiënten als aanvulling op hun reguliere behandeling gebruik van mogen maken. Iedereen is heel enthousiast. Hoewel de laatste jaren de trend binnen de Nederlandse fysiotherapie opnieuw in de richting van beweging gaat ten nadele van de zogenaamde. “hands on” behandelingen, weet Marcel dat het merendeel van de patiënten eigenlijk best te vinden is voor “ligtherapie”. Vanuit de oosterse geneeskunde en de acupunctuur is hij ervan overtuigd dat trilling en warmte heel krachtige therapeutische tools kunnen zijn. Hij omschrijft het als volgt: Er wordt een soort totaalprikkel gegeven waardoor de energieën beter gaan stromen en de circulatie op gang gebracht wordt”.

Home health products

Nieuwe Ginnekenstraat 9, 4811 NM Breda
+31 (0)76-5329050
service@hhp-professional.com