Chiropractie Westland ziet een mooie toekomst met de Andumedic

Na fysioland veroverd te hebben, lijkt het erop dat andullatietechnologie aan een opmars toe is bij de collega’s chiropractoren. Alan Janks is Canadees en runt nu al 5 jaar, bijgestaan door zijn echtgenote Jen, een chiropractiepraktijk in Maasdijk (Zuid-Holland). Onze redactie wilde graag te weten komen wat chiropractie nu in feite inhoudt en wat andullatie in deze context zou kunnen betekenen. We kregen Alan zelf aan de lijn die ons te woord stond in vlekkeloos Nederlands.

 

Studiejaren

Na het behalen van een bachelorgraad in zijn vaderland, trok Alan naar Portland Oregon in de VS om er aan de University of Western States als chiropractor af te studeren. Het ging hier om een vierjarige studie. Het studieprogramma is zeer vergelijkbaar met dat van huisarts, maar bij chiropractie wordt specifiek gefocust op de wervelkolom. De centrale gedachte is dat je door de wervelkolom te behandelen het zenuwstelsel en de hersenen kan stimuleren, en mensen zo weer beter te maken. Naast chiropractie beoefent Alan ook  Applied Kinesiologie, een verwante techniek waarmee via spiertesten onbalans in het organisme kan gelokaliseerd worden.

 

Chiropractie in de wereld

Chiropractie is oorspronkelijk afkomstig uit Amerika, maar wordt inmiddels wereldwijd beoefend. De opleiding wordt evenwel niet in alle landen aangeboden. Je kan voor chiropractor studeren in Amerika, Canada en Australië. In Europa daarentegen zijn de mogelijkheden beperkt : bv. Frankrijk, Spanje en Denemarken. De in Nederland actieve chiropractoren hebben doorgaans een Engelstalige opleiding genoten.

 

Chiropractie in Nederland

Tot dusver ontbreekt het in Nederland aan een officieel statuut voor chiropractoren. Wél zijn er twee verenigingen die de belangen van chiropractoren en hun patiënten ter harte nemen : de Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA) en de  Dutch Chiropractic Federation (DCF). Ze doen aan kwaliteitsbewaking, maar nemen ook een stuk van de zorgverzekering van hun aangesloten patiënten voor hun rekening, zij het in mindere mate dan bv. bij fysiotherapie het geval is.

 

Massage : fysio of chiropractie ?

Het grote verschil tussen fysio en chiropractie ligt in de toegepaste techniek. Bij fysio is de massage algemener van aard en gericht op alle delen van het lichaam. Het accent ligt hier ook vaak op oefentherapie. Een chiropractor daarentegen focust heel specifiek op de wervelkolom. Hij is speciaal getraind in het corrigeren van wervels, wat toch een heel delicate aangelegenheid is. Daarom is de opleiding tot chiropractor ook heel praktisch opgevat. Van bij het begin wordt ervaring opgebouwd via dagelijkse praktijkoefeningen zodat je na 4 jaar perfect weet hoe je veilig  de wervels kan behandelen. Het publiek dat voor chiropractie kiest bestaat dan ook voor 90 % uit patiënten met chronische rug-, nek- of gewrichtsklachten. Vaak gaat het om mensen die ‘uitgeprocedeerd’ zijn en hopeloos op zoek zijn naar de ultieme remedie. Alan zegt zelf in dit verband : “Bijna al mijn patiënten hebben van alles uitgeprobeerd. Ik ben hun ‘last hope’. Bij artsen, fysiotherapeuten of specialisten lukte het niet zo goed. En dan zegt de buurman of buurvrouw : probeer het eens bij Alan. En… als ik hen niet kan helpen, dan is er meestal helemaal niets meer aan te doen (lacht).

 

Het goede voorbeeld

Een chiropractor heeft een zeer veelzijdige opleiding genoten. De bedoeling is niet alleen wervels te corrigeren, maar ook algemeen gezondheidsadvies te geven, niet in het minst inzake voeding. Wie de moeite neemt om even op Alans website te surfen, krijgt een karrevracht gezondheidstips voorgeschoteld. Alan zelf is een aanhanger van het inmiddels vrij bekende paleodieet, hoofdzakelijk gebaseerd op vlees (van grasetende dieren), vis, groenten, fruit en noten. Het ontbrak onze jagende voorouders uit het paleolithicum ook niet aan lichaamsbeweging. Ook beweging is dus heel belangrijk. Vertaald naar onze tijd betekent dat vooral sport. Alan is zelf een fervent sporter en fitnesser. Zijn geliefkoosde sport is triatlon. In 2004 bracht hij zelfs de Canadese Ironman Triathlon tot een goed einde.

 

Kennismaking met andullatie

Via zijn secretaresse vernam Alan dat er andullatiedagen zouden plaatshebben in Oostvoorne. Daar hij vernomen had dat de andumedic wel eens een extra troef kan betekenen in zijn praktijk, trok hij dus benieuwd naar het evenement. Zijn vermoeden werd bewaarheid : andullatiebehandeling bleek een perfecte aanvulling na een chiropractiebehandeling.  Daarom zou hij deze dienst graag aan zijn patiënten aan willen bieden om de uitwerking van de behandeling te optimaliseren. De andumedic leent zich daar uitstekend toe : stijlvolle, comfortabele kussens die dankzij het vibratie-effect de patiënt in een toestand van optimale relaxatie brengen. Alan is ook zeer te spreken over de grote variëteit aan andullatieprogramma’s die beschikbaar zijn. Zelf onderging hij al een sessie en hij is vol lof over het aangename ontspanningsgevoel. Trouwens, het gebruik van vibraties als behandeling is hem niet onbekend vanuit zijn studie en hij gebruikt ook zelf vibratie-apparatuur.

 

Toekomst

Alan gelooft dat de andumedic een welkom antwoord is op de noden van onze tijd. Mensen zijn vaak op zoek naar alternatieven in de gezondheidszorg en zijn best bereid om eigen initiatief nemen. De aankoop van een andumedic is hier beslist een interessante optie. Alan twijfelt er dus niet aan dat de andumedic een mooie toekomst beschoren is.

Home health products

Nieuwe Ginnekenstraat 9, 4811 NM Breda
+31 (0)76-5329050
service@hhp-professional.com